Miért van helye a gerinciskola programnak az oktatásban?

Miért jó a gerinciskola?

A gerincbarát életmód, a helyes testtartás és a helyes gerinchasználat kialakítása ma Magyarországon gerinciskola program keretében nem jelenik meg az általános iskolás oktatásban. A gerinciskola program készségfejlesztő, illetve képességet megszerző oktató és mozgásprogram. Segíti a gerincprevenciós tudás fejlesztését és a gerincvédelemhez szükséges készségek kialakítását. A gerincproblémák iskolás korban jelennek meg nagyobb számban a gyerekeknél, és ezek megelőzése a nemzetközi szakirodalom alapján iskolarendszeren belül lehet igazán hatékony. Minderre azért van szükség, mert az iskolában töltött idő során nagy ismétlésszámmal és több helyzetben gyakorolhatóak a helyes testtartás és gerinchasználat elemei, ezáltal a helyes mozgásformák automatizálódnak.
Ezek a programok akkor hatékonyak, ha pedagógus, szülő és gyógytornász együttműködik.

Mi a pedagógus szerepe?

A helyes testtartási szokások kialakításához elengedhetetlen a gyakorlatok rendszeres végzése, amiben a pedagógus kiemelkedő szereppel bírhat. Hiszen Ő az, aki mindennap találkozik a diákokkal, így lehetősége nyílik a tanítás során beépíteni a gerinciskola elméleti és gyakorlati anyagát a hétköznapokba. Több olyan kiadvány született, mely a pedagógusokat segíti a tanulók között előforduló tartáshibák megelőzésében és korrekciójában, iskolai környezetre adaptáltan. Ilyen például a Magyar Gerincgyógyászati Társaság által elsőként 1995-ben kiadott Tartáskorrekció, a Tudatos ülés gerinciskolája általános iskolásoknak és az Osztálytermi tartáskorrekció: gyakorlatgyűjtemény.

Mi a célunk?

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a XXI. század társadalmát egyre inkább fenyegető gerincbántalmak, illetve hátfájdalom prevenciója minél korábbi életkorban megkezdődjön. Célunk egy olyan gerinciskola program kialakítása és kivitelezése, melynek keretében mind az elméleti oktatást, mind az izomerősítő és -nyújtó gyakorlatok elsajátítását és rendszeres végzését az ezen a honlapon található anyagokkal támogatjuk. A jelenleg felnövekvő Z generáció tagjai már beleszülettek az az információs technológia világába, ezért életük szerves részét képezi a számítógépek, tabletek, illetve okostelefonok használata már akár gyermekkorban is. Ezért egy olyan társadalomban, melyben rövidesen az élet számos területén elengedhetetlenné válik az infokommunikációs technológia használata, lényeges az arra való törekvés, hogy ennek minél több pozitívumát kihasználjuk.